Kunde

Norske bedrifter etterspør assistanse i rekrutteringsprosessen. Konsekvensene av feilansettelser er til stor belastning for dem, både økonomisk og for arbeidsmiljøet. Bemanningsbyraaet bidrar til riktige ansettelser. Det gjør vi så godt at vi i løpet av …

Les mer

Innleie

Bemanningsbyraaet gir deg kvalifisert og dyktig arbeidskraft på kort varsel. Om du trenger en medarbeider for kort eller lang tid, gir våre bemanningsløsninger deg den friheten du trenger for å kunne fokusere på egen drift og hverdag.

Mange av våre kunder benytter denne tjenesten i forbindelse med svangerskapsvikariat, spesielle prosjekter, høysesong, sykdom m.m.

Kandidater til innleieoppdrag må gjennom grundig intervju, adferdsanalyse, referansesjekk samt fremvise vitnemål og attester før vi fremlegger CV. Vi har både kandidater som er nyutdannet og de med lang arbeidserfaring, og er derfor i stand til å dekke ulike oppdrag og behov hos våre kunder.

Bemanningsbyraaet har ved vikarutleie det fulle arbeidsgiveransvaret med utbetaling av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forsikring, tjenestepensjon m.m. Som kunde betaler du kun for utført arbeid.

Rekrutteringsprosess

Vårt mål er alltid å finne den beste kandidaten til å fylle den utlyste stillingen. Vi gjennomgår derfor en grundig prosess for å finne denne kandidaten. Kartlegging: Vi kartlegger organisjonen i samarbeid med kunde for å få oversikt …

Les mer

Testverktøy

Våre rådgivere er alle sertifisert for bruk av våre ulike testverktøy. Hvilke tester som benyttes tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess.

En evnetest vil si noe om kandidatens evne til problemløsning og hvor nøyaktig og hurtig personen jobber. Denne informasjonen er ikke bare uvurderlig for den som ansetter, men kan også føre til økt selvinnsikt hos kandidaten.

En adferdstest gir informasjon om kandidatens adferd i relasjon til omgivelsene og hvordan han eller hun tilpasser seg roller, funksjoner, oppgaver og samspill med andre. Testen gir indikasjoner på om kandidaten er egnet til å fylle kravene, han eller hennes sterke sider og utviklingsområder.

Kompetansekartlegging er en selvevaluering innen fagområdet økonomi/regnskap. Verktøyet gir et unikt grunnlag for nivåanalyse og avstemming av fagkompetanse hos kandidaten.

Økt treffsikkerhet. Grunnlaget for gjennomføring av tester er å sannsynliggjøre hvilke kandidater som har størst potensiale for å lykkes i stillingen.

Lederrekruttering

Rekruttering av ledere er en av de viktigste prosessene for å oppnå suksess i en organisasjon. Bemanningsbyraaet spesialiserer seg derfor på rekruttering og utvelgelse av den rette lederen og spesialisten til din bedrift. Vi tror riktig valg av nyansatte er avgjørende for hvilke organisasjoner som vil ha suksess i fremtiden.