Kunde

Norske bedrifter etterspør assistanse i rekrutteringsprosessen. Konsekvensene av feilansettelser er til stor belastning for dem, både økonomisk og for arbeidsmiljøet. Bemanningsbyraaet bidrar til riktige ansettelser. Det gjør vi så godt at vi i løpet av 10 år er blitt markedsledere på Sørlandet og i Telemark. Vi har i tillegg kontorer i Stavanger, Bergen og Oslo.

Et samarbeid med Bemanningsbyraaet skal være forutsigbart. Vi gjennomfører strukturerte prosesser og leverer slik vi avtaler. Grundig kartlegging i oppstarten er essensielt for et godt resultat. Gjennom mange års erfaring har vi utviklet en metodikk som sikrer kvalitet fra start til slutt.

Bemanningsbyraaets fokus på kvalitet i alle ledd av en prosess gjør at vi stadig får gode referanser fra våre kunder. Vi benytter Veritas-godkjent testverktøy og våre rådgivere er sertifisert på administrasjon og bruk av både adferd, evne- og personlighetstester.

Våre fokusområder er lederstillinger, fagspesialister, økonomi, kontor/administrasjon, salg/markedsføring, IT og lager/logistikk.